Hjertelig velkommen til lille Roxy (lilla grime) som nettopp er kommet til Bolvik Gård. Her blir hun tatt godt imot av Bob.