Tjenester som tilbys

Vi produserer kroner og broer i både metallkeram og helkeram, og proteser.