Velkommen til Bolvik Gård

Bolvik Går ble kjøpt av Elin Abrahamsen Sunde 6. desember 2011. Skogen som tidligere tilhørte Bolvik Gård var delt bort fra selve gården. Elin bor på og driver gården som nå er på 110,7 mål. Gården består i hoveddel av fulldyrka mark, og konsesjon er gitt på hestehold. Utleie av stallplasser er hovednæringa på gården. Elin er utdannet tanntekniker og har også tannteknikerbedriften sin på gården. En stor hobby i Elin sitt liv er hønsehold, der hun driver med oppdrett av rasehøns.

Bolvik Jernverk

Det mest kjente av historien om Bolvik Gård sporer tilbake til Peder Jensen og hans kone Anne. Ved Peder Jensen`s død arvet hans enke, Anne, eiendommen ved hans død. Anne giftet seg på nytt med Bertel Schieving. Anne og Bertel Scheving bodde på gården til 1684. I 1684 ble det holdt auksjon over Bolvik Gård, og den ble kjøpt av Christen Haraldsen Klyve. Halvor Sørensen Borse fant imidlertid et (ikke nærmere kjent) grunnlag for å prosedere mot denne handelen, og oppnådde i 1687 å få rettsgyldig skjøte på Bolvik Gård, der han 5 år senere anla jernverket med kongelig privilegium. Bolvik Jernverk ble grunnlagt i 1692.

Det vi i dag kjenner som Bolvik Gård, var tidligere en del av et av Norges mest kjente jernverk, Bolvik jernverk. Da Halvor Sørensen Borse startet opp jernverket i 1692, eide han også Ulefoss jernverk. Borse ble funnet død under mystiske omstendigheter mellom Norsjø og Skien i 1701. I 1760 overtok Borse`s svigersønn Herman von Løvenskiold, og foretok store påkostninger og beskriver så stedet som ”mit Fædrenesland Canaan”.

Immigranten Fredric Croft, fra England, overtok i 1873 og drev stort med trelast og is. Driften på jernverket var i gang fram til 1865. Tellef Lassen kjøpte i 1897 og hans etterkommere eide helt til nyere tid.

Historien om Bolvik Gård

Asgeir Brynjulvsson Bolvik er den ”eldste” beboeren man kan søke tilbake til, som bodde på Bolvik Gård. Hans sønn Tord Asgeirsson Bolvik giftet seg med Mari Bolvik. Tord og Mari fikk en datter. Hennes fornavn er ukjent, så hun kalles kun for NN Tordsdtr Bolvik. NN Tordsdtr ble født ca år 1600 på Bolvik Gård, og giftet seg i år 1620 med Rolf Naisen Sandnes. Sammen fikk de barna Kirsten Rolfsdtr Sandnes og Anne Rolfsdtr Sandnes. NN Tordsdtr og Rolf Naisen Sandnes flyttet fra Bolvik Gård til Sandnes, Halse i Vest-Agder når de giftet seg.

Senere bodde Anne Torsdatter Bolvik på Bolvik Gård. (Anne, født ca 1640, død 1702 på Bolvik). Hun var først gift med Mathias Sørensen Bolvik. (Mathias, født ca 1640, død 1691 på Bolvik).

Sammen fikk Anne og Mathias 10 barn:

 • Lars Mathiassen, Anne Mathiasdatter, Anders Mathiassen, Jon Mathiassen, Gunhild Mathiasdatter, Tor Mathiassen, Erich Mathiassen, Maren Mathiasdatter, Søren Mathiassen og Marthe Mathiasdatter. Alle barna ble gift og flyttet bort fra gården.

Anne Torsdatter ble enke når Mathias Sørensen Bolvik døde i 1691. Anne giftet seg på nytt med Johannes Gulbrandsen Bolvik. (Johannes, født 1643, død 1738). Når Anne døde i 1702, giftet Johannes seg med Karen Jansdatter (Karen, født 1677, død 1742).

Johannes og Karen fikk 7 barn sammen:

 • Anne Johannesdatter, født 1703 på Bolvik, død 1705 på Bolvik.
 • Marthe Johannesdatter, født 1705 på Bolvik, død 1737 på Foss nordre, Gjerpen.
 • Jacob Johannesen, født 1706 på Bolvik, død 1774 på Nærum, Gjerpen.
 • Isach Johannesen, født 1708 på Bolvik, død 1708 på Bolvik.
 • Anne Johannesdatter, født 1709 på Bolvik, død 1790 på Eikelund under Fjeld, Kilebygda.
 • Halvor Johannesen , født 1712 på Bolvik, død 1742 på Ødegården, Ørvik.
 • Maria Johannesdatter, født 1716 på Bolvik, død 1722.

Tor Jonsen Nes/Bolvik, født 1684, død 1761 på Bolvik. Gift med Mari Tomasdatter Bjørntvedt/Bolvik i 1717. I 1736 flyttet de til Bolvik gård. Da var Bolvik Gård i Løvenskjold sitt eie. Bolvik var en stor gård og de hadde mange husdyr, 3 hester, 12 kyr, 2 kviger, 1 okse, 1 kalv, 14 sauer og 2 griser. Tor hadde allikevel mye gjeld, og var ikke så godt økonomisk stilt som man skulle tro. Den største gjeldsposten var til Løvenskjold for leie av gården.

Sammen fikk Tor og Mari 8 barn:

 • Gunhild Torsdatter Bjørbekk, født 1718 på Bjørbekk, død 1736 på Nes, Mælum
 • Tomas Torsen, født 1721 på Bjørbekk, død 1723
 • Tomas Torsen Bolvik, født 1723 på Bjørbekk, død 1773 på Bolvik,
 • Mathias Torsen, født 1726 på Nes, død 1727 på Nes
 • Kirsti Torsdatter Bolvik/Siljan
 • Anne Torsdatter Nes, født 1731 på Nes, død 1777 på Nes vestre
 • Jon Torsen Bolvik, født 1734 på Nes, død 1797 på Bolvik
 • Gunhild Torsdatter Bolvik/Dolva, født 1737 på Bolvik, død 1818 på Dolva

Tor døde i 1761, og Mari i 1777. Sønnene Tomas Torsen Bolvik og Jon Torsen Bolvik overtok leien Bolvik Gård etter sine foreldre. Jon giftet seg med Else Jonsdatter Elset/Bolvik i 1762, men fikk aldri noen barn. Tomas Torsen Bolvik giftet seg med Anne Gundersdatter Nes/Bolvik i 1761.

Sammen fikk Tomas og Anne 3 barn:

 • Mari Tomasdatter Bolvik, født 1762 på Bolvik, (gift med Tor Torsen Høgebru/Bolvikeie og barn Ingeborg Karine Torsdatter(1807-1810) på Bolvik, Mari og Tor flyttet til Hegna under Bolvik og døde der.
 • Tor Tomassen Bolvik1764(arvingen på bolvik)
 • Gunder Tomassen Bolvik, tidlig død

Tomas Torsen Bolvik døde på Bolvik i 1773, og Anne ble enke. Anne Gundersdatter Nes/Bolvik giftet seg så i 1777 med Velgiord Gudmundsen Marum/Vold, og hun døde 1809.

Sammen fikk Anne Gundersdatter og Velgjord Gudmundsen 1 barn:

 • Anne Veljordsdatter 1778, død 1807

Når både ektemannen Velgjord Gudmunsen Marum og datteren Anne Veljordsdatter dør i 1807 så gifter Anne seg igjen i 1801, 69år gammel med 71år gamle Welior Gudmunsen. Hun selv Døde 1809.

Anne sin første sønn, Tor Tomasen Bolvik, fortsatte å bo på Bolvik Gård.
Tor Tomassen Bolvik giftet seg med Aslaug Rasmusdatter Gisholt/Bolvik/Tveit i 1789. Oppført som ”Bonde og gaardbeboer”.

Tor Tomasen og Aslaug Rasmusdatter fikk sammen 9 barn:

 • Kirsti Torsdatter Bolvik/Bjørbekk, født 1790 på Bolvik, Gift 1813 med Reier Halvorsen Bjørbekk. Død 1833
 • Maren Torsdatter Bolvik, født 1793 på Bolvik, gift med Søren Olsen Skauen.
 • Tomas Torsen Bolvik/Tveit, født 1796 på Bolvik, gift med Anne Kristine Isachsdatter Aspun. Død 1883(ARVING AV BOLVIK)
 • Rasmus Torsen Bolvik/Tveit, født 1798 på Bolvik,
 • Ingeborg Torsdatter Bolvik/Tveit, født 1801 på Bolvik, død 1824 på Tveit.
 • Jon Torsen Bolvik/Tveit, født 1804 på Bolvik, død 1824 på Tveit. tvillingbror til Gunder. Død 1824
 • Gunder Torsen Bolvik, født 1804 på Bolvik, død 1805 på Bolvik, tvillingbror til Jon, døde 1825 bare 11 mnd gammel.
 • Gunder Torsen Bolvik, født 1807 på Bolvik,
 • Anders Torsen Bolvik, født 1810 på Tveit, død 1810 på Tveit, 11 uker gammel.

Tor Tomasen og Aslaug Rasmusdatter flyttet til Tveit. Aslaug Rasmusdatter Gisholt/Bolvik/Tveit døde 1810 på Tveit. Tor Tomasen Bolvik/Tveit giftet seg så med Marthe Kristine Larsdatter Klovholt/Tveit i 1811.

Tor Tomasen fikk med Marthe Kristine Larsdatter 6 barn på Tveit:

 • Anne Kristine Torsdatter Tveit, Aslaug Maria Torsdatter Tveit, Lars Torsen Tveit, Anne Kristine Torsdatter Tveit, Gunhild Maria Torsdatter Tveit, Ingeborg Torsdatter Tveit.

Arvingen av bolvik ble Tomas Torsen Bolvik (1796-1883).
Tomas giftet seg med Anne Kristine Isachsdatter Aspum(f1812) i 1842. De fikk ngen barn…

Få år senere(1897) ble bolvik kjøpt av Tollef Lassen